אודות החברה > אבטחת מידע


מקסימה מאמצת בזאת את התקן לניהול אבטחת מידע ISO 27001 במטרה להבטיח רמת אבטחת מידע שתאפשר לה להוביל ולשרת את לקוחותיה.

הצהרת מדיניות אבטחת מידע

 
A Praxair Associate |     תנאי שימוש     |      Maxima LTD כל הזכויות שמורות Copyright 2017 ©