מוצרים ושירותים > גזים תעשייתיים


עולם הגזים התעשייתיים, עוסק בכל הגזים הידועים, ומקיף את כל תחומי החיים. את הגזים ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות:

גזים ונוזלים קריאוגניים -
חומרים אלו מכילים קבוצה של גזים אשר מתאפיינת בכך שטמפרטורת הניזול שלהם הינה מתחת ל- 100°C ושלא ניתן לנזל אותם באמצעות דחיסה.
חומרים נפוצים בקבוצה זו הינם גזי האויר (חנקן, חמצן וארגון), מימן, מתאן, והליום (שהוא החומר הקר ביותר בעולם - מתנזל רק ב- 4°C מעל לאפס המוחלט).

גזים ונוזלים מעובים -
חומרים אלו מכילים קבוצה גדולה של גזים אשר מתאפיינים בכך שניתן לנזל אותם בדחיסה. חומרים נפוצים בקבוצה זו הם הפחמן הדו-חמצני, אמוניה, גז בישול, ופריאונים.
מקסימה מייצרת, מייבאת ומשווקת את כל הגזים התעשייתיים הנצרכים בישראל.

פנה אלינו לטיפול בצרכיך.

חמצן <     
חנקן <     
ארגון <     
הליום <     
פחמן דו חמצני <     
מימן <     
אמוניה <     
אצטילן <     
אתילן <     
A Praxair Associate |     תנאי שימוש     |      Maxima LTD כל הזכויות שמורות Copyright 2017 ©