מוצרים ושירותים > ציוד קריאוגני


טרמוסים ומיכלים נייחים

אחסנת גז במצב צבירה נוזלי מאפשרת אחסנת כמות גדולה יותר של אותו גז וכן שינוע כמות גדולה יותר של אותו גז בנפח הובלה קטן יותר. מקסימה מספקת מיכלי אגירה (מכל הסוגים) בנפח של מס' ליטרים בודדים אשר משמשים בעיקר לאחסון גזים קריאוגניים (חמצן נוזלי, חנקן נוזלי, ארגון נוזלי ועוד).
השימוש בציוד הקראוגני אופייני כיום בכל המוסדות הרפואיים בארץ, אך גם בתעשייה הביוטכנולוגית והפרמהצבטית.
יתרונות: כושר אחסון גדול בשטח אחסון מינימאלי ללא צורך בבניית יסוד ייעודי.מיכלי נוזל ניידים <  
צנרת קריאוגנית <  
אביזרים לקריאוגניקה <  
טרמוסים ומיכלים נייחים <  
מקררים לשימור רקמות <  
A Praxair Associate |     תנאי שימוש     |      Maxima LTD כל הזכויות שמורות Copyright 2017 ©