קשרי קהילה

מקסימה מקיימת מערכת של קשרי גומלין עם הקהילה בה היא נמצאת. לחברה יחסים מיוחדים עם הערים והמועצות בהן ממוקמים מפעלי החברה והיא תורמת משאבים וציוד לפעילויות, מעורבת בהקמת מבנים ותשתיות ועוד. בחופשת הקיץ מועסקים ילדי העובדים בפעילויות קהילתיות במצפה רמון, באר-שבע, אשדוד ובאזור תל-אביב. תחומי הפעילות כוללים מרכזי קליטה, מתנ”סים, מועדוניות, בתי-חולים ועוד. כמו כן מעורבים עובדי החברה במגוון של פעילויות התנדבותיות אחרות.